mrWeightStations

mrWeightStations

Verze 1.0.0

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

Funkce :
MOD konvertuje vážící stanice (pracující na skriptu Waage.lua) na MR verzi.

Váha poté ukazuje součet:
- všech hodnot realMassWanted u všech komponentů
- váhu aktuálně nastaveného závaží přes realBallastMode
- váhu aktuálně nastavených kol přes mrWhellsSwitch
- reálné váhy naložené plodiny podle objemové váhy

 

Download :