Lis HESSTON 5580 "MoreRealistic"

Lis HESSTON 5580 "MoreRealistic"

Verze 1.0.2

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

Info :

• originální autor modelu podle modDesc - Aaaaa
• edit a převod do MoreRealistic - Lamasek / JZD Lhotka
• MoreRealistic balíky - Saty MODS
• skripty, dodělané detaily a nastvení - Saty MODS
• orientační velikost - 10.000 poly / 7 MB

 

Funkce :

• POZOR - pro správnou funkci je nutný ve hře Patch 2.1 a minimálně MoreRealistic Mod 1.3.40
• připojení do ramen
• snižování / zvedání lisu kvůli přepravě
• sběrák sbírá pouze při spuštění lisu dolu
• animace sběráku a lisovaného balíku
• automatický lis - realisticEnhancedRoundBaler
• rozměr balíků Ø160 x 110

 

Podporované plodiny :

• wheat_windrow, barley_windrow, grass_windrow, dryGrass_windrow

 

Přidané skripty :

• extraRotatingParts v1.7.0
• lightsAddon v1.0.9
• balerAddon v1.0.0

 

Change log :

v1.0.2
• snížený objem balíků dle reálu na 5300 litrů
• při balení trávy se objem zmenší na 3180 litrů z důvodu menší stlačitelnosti trávy a celkové váhy balíku

 

Download :