Animals Price

Animals Price

Verze 1.0.0

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

Použití :

MOD upravující nákupní ceny originálních zvířat dle nastavené obtížnosti hry
 

Nastavení :

V souboru AnimalsPrice.xml lze v případě potřeby nastavit ceny zvířat.
V základu nastaveno takto dle obtížnosti (Lehká/Normální/Těžká) :
Krávy - 1000 / 2000 / 4000
Ovce - 100 / 200 / 500
Slepice - 15 / 40 / 100

 

Download :